hvad vi har fået, og hvad det bruges til


Flot fødselsdagsdonation af Børge og Solveig Hansen

Børge og Solveig Hansen har samlet 8.800 kroner ind fra en fødselsdagsfest. Børge og Solveig havde opfordret deres gæster til fødselsdagsfesten at donere et beløb til Demensbyens Støtteforening i stedet for de sædvanlige fødselsdagsgaver. 

Vi er fra Støtteforeningen overvældet af den store donation og takker mange gange.


Endnu en flot donation fra Frimurerlogen Latomia

Tirsdag den 25. april modtog Demensbyens Støtteforening en flot donation på
kr. 30.000 fra Frimurerlogen Latomia.

På billedet overrækkes checken af Provinsialmester Thommy Pedersen (tv) og ordførende Mester Chano Clausen fra Latomia i Svendborg til formanden for Demensbyens Støtteforening, John Olsen (th)


Donation på 25.000 fra Fonden for Fynske Bank

På billedet modtager formand Evald Vestergaard Pedersen, næstformand Nanna Maria Rask fra Bruger-pårørenderådet, formand John Olsen fra Demensbyens Støtteforening checken fra Fonden for Fynske Bank på kr. 25000 af Erik Potempa, Fynske Bank

 

Musik i januarmørket
Det er med stor glæde, at Bruger-Pårørenderådet og Demensbyens Støtteforening ved Bryghuset, Svendborg, har modtaget en donation på 25.000 kr. fra Fynske Banks Fond til indkøb af musikinstrumenter til Bryghuset i form af transportable klaverer og guitarer, med tilhørende stativer, sangbøger mv, der leveres fra vores lokale musikbutik Aksglæde. 
Med støtte fra et velvilligt personale har musik og sang vist sig som en meget velegnet aktivitet til at stimulere og styrke alle Bryghusets beboere, og beboerne har givet udtryk for stor tilfredshed og øget livsglæde ved den musikalske aktivitet.
De nye instrumenter vil give mulighed for, at der kan foregå endnu flere musikalske aktiviteter. Instrumenterne kan benyttes af beboerne, af personalet og af de pårørende, og instrumenterne er mobile, så de hurtigt kan transporteres til de afdelinger på Bryghuset, hvor man netop denne dag eller aften ønsker at spille og synge.
Med den musikalske aktivitet tilgodeses en af de svageste grupper af medborgere, som ikke kan benytte sig af de almene kulturtilbud, som Svendborg Kommune ellers er så rig på.
Vi retter derfor en stor tak til Fynske Banks Fond, der nu har gjort det muligt for os at styrke og udvide de musikalske aktiviteter i Demensbyen Bryghuset.


Hestestalden bliver til fest- og aktivitetshus

Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 2,5 mio. til fest- og aktivitetshus i Svendborg Kommune.

Fest og glade dage i Bryghusets Gamle hestestald

I Bryghuset Svendborg Demensby har de frivillige i ”Demensbyens Støtteforening” gennem flere år arbejdet målrettet med at skaffe kapital til at istandsætte ”Den gamle hestestald” på Bryghuset, til et fest- og aktivitetshus for beboere i Demensbyens og øvrige plejecentre i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune købte i forbindelse med etablering af demenshaven i ”Bryghuset – Svendborg Demensby” et stykke jord ved siden af Demensbyen. På jorden ligger det oprindelige Svendborg Bryghus’s Hestestald, hvor bryggerhestene stod. Hestestalden er fra 1896. Bygningen har ikke været anvendt i mange år, og fredet i kategori 4. Hestestalden vil blive indrettet til fest og sammenkomster, handicapvenligt, og med elevatorlift til Demenshaven.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med 2,5 mio. kr. og Byrådet har besluttet at finansiere den resterende del af de 5 mio. kr., som projektet vil koste.

Dan Jeppesen fra støtteforeningen, der har taget initiativ til projektet, siger

For Støtteforeningen er det en stor glæde at Den A.P. Møllerske Støttefond på denne måde har valgt at bidrage til udviklingen af demensbyen i et godt samarbejde med Svendborg Kommune. Det er meget tilfredsstillende, at vi atter har kunnet formidle ønsker og behov for ældre borgere på byens plejecentre, og er nået i mål med en bevilling. Vi ser frem til at være med til at indrette det.

Fra Svendborg Kommune supplerer Borgmester Bo Hansen

Vi er i Svendborg Kommune dybt taknemmelige for donationen – jeg er sikker på at den istandsatte Hestestald vil blive et eftertragtet besøgsmål for plejecenterbeboere i hele kommunen – hvor gode oplevelser fra forsamlingshusballer kan genoplives – med sang, dans, liv og glade dage.

For yderligere information:

Demens Byens Støtteforening – Dan Jeppesen 4228-4229 

Svendborg Kommune - Kirsten Vie Madsen 2488-6900

Venlig hilsen
Kirsten Vie Madsen
Ældrechef
Svendborg Kommune
Ældreområdet


10.000 TIL EN PØLSEVOGN

Formand John Olsen til venstre takker  Bjarne Jensen fra Frimurerlogen for donationen.

 

Støtteforeningen for Svendborg Demensby har modtaget kr. 10.000,- fra frimurerlogen. 

Bryghuset er i øjeblikket et ret lukket område for de 125 beboere, frimurerlogen har ønsket at deres donation blev brugt til noget der kunne glæde bryghusets beboere, vi har derfor købt en pølsevogn som vi er sikre på vil være i stand til at opfylde dette formål.

Vi glæder os til at få den installeret siger støtteforeningens formand John Olsen.

Vi er naturligvis taknemlig for donationer der gør det muligt for os at gøre noget særligt for beboerne i disse coronatider. 


Donation fra Frimurerlogen

Der skal lyde en stor takt til Frimurerlogen, Svendborg for donation til Demensbyen på Bryghuset.

Midlerne er blevet brugt til forskellige ønsker fra 1. - 2. og 3. sal Tårnet. Det er blevet til bakkeborde, lampependler og plakater.


Støtteforeningen med John Olsen og Dan Jeppesen i spidsen har modtaget flot pris

FONDEN FOR FYNSKE BANK PRISEN 2019

Tirsdag aften 26. marts 2019 vil ikke lige blive glemt lige med det samme for Dan Jeppesen og John Olsen. De fik nemlig overrakt prisen, med en check på 100.000 kroner og en flot statuette, af filialdirektør Kirsten Elkjær i FYNSKE BANK.

Overrækkelsen fandt sted i Svendborg Idrætscenter. Trods flere gode nomineringer var komitéen ikke i tvivl om at Støtteforeningen skulle have dette års pris

Prisen gives for den energi, kreativitet og engagement de frivillige i støtteforeningen lægger for dagen i Demensbyen.

- Det er et unikt projekt, ikke bare for Svendborg og hele landet, men også globalt, lyder det fra filialdirektør Kirsten Elkjær.

Ifølge banken har støtteforeningen været en uundværlig hjælp i både driften og udviklingen af Demensbyen.

- Det er ildsjæle og andre frivillige, som er årsagen til at det er kommet op at stå. Som dement og pårørende står man over for store udfordringer, men man kan mærke at der er en god stemning. Folk virker glade, siger Kirsten Elkjær efter hun besøgte Demensbyen.


Fynske Bank donerer cykel

FYNSKE BANK FOND DONERER 48.000,- TIL STØTTEFORENINGEN FOR SVENDBORG DEMENSBY.

Fynske Bank Fond har besluttet at støtte en af succeshistorierne i Svendborg Demensby, nemlig indkøbet af specialcykel så beboerne sammen med en cykelpilot kan komme på udflugter rundt omkring i byen, og dermed få oplevelser ud over det sædvanlige.

Bryghuset råder nu over 2 specialcykler, og med forløbelig 10 frivillige cykelpiloter er der godt gang i cyklerne.  Projektleder Annette Søby fra bryghuset ser meget gerne flere, der har lyst til at cykle en tur med en eller 2 demensramte borgere, så har du lyst til lidt frivilligt cykelarbejde, kan du kontakte Annette Søby (annette.soeby@svendborg.dk). Cyklerne er nemme at køre og naturligvis med elmotor.

John Olsen


HAVEPROJEKT

Med støtten på 4. mio fra Den A.P. Møllerske Støttefond er det lykkedes at få anlagt Danmarks første demensvenlige have i Svendborg Demensby.
På A.P. Møller Fondens hjemmeside kan der læses om projektet, som blev indviet en smuk sommerdag den 29. juni 2019. Prøv at logge ind på nedenstående link.

 http://www.apmollerfonde.dk/projekter/svendborg-demenshave/


Tak til Odd Fellow Ordenen loge 29 Sct. Nicolai

For den flotte donation på kr. 10.000,- til Støtteforeningen Svendborg Demensby. Næstformand i Støtteforeningen Silja Kyndbo, modtager her den store check, ved et arrangement i logen.


Donationen fra Fynske Banks Fond, på 100.000,- er brugt til nogle pavillioner.

Pavillionerne er reelt allerede i brug, da de ud over deres formål som hyggested, og det bliver nok først næste år, også danner et hegn ud mod parkeringspladserne.


Donationen fra Elselskabet vil blive brugt til anskaffelse af den første rickshawcykel


Kunst med et formål

Donationen fra Veluxfonden, vil blive brugt til "vejviserkunst"

Vejviserkunst støttet med 75.000 af Velux Fonden

 

I Svendborg Demensby Bryghuset er der et specielt behov for skiltning, især da mange af beboerne vil kunne have svært ved at forstå traditionel skiltning. I stedet for almindelig skiltning/pictogrammer, har Støtteforeningen søgt Velux Fonden om midler til at bruge kunst som skiltning.

 Dette gøres for at bryghusets beboere nemmere vil kunne orientere sig og finde de steder de søger, men også for at personale og frivillige vil kunne benytte denne form for skiltning til en form for indlæring. Det er ganske enkelt nemmere at huske et symbol som et kunstværk frem for en almindelig tekst, når de kognitive evner er ved at forlade en.

Vi forestiller os at de enkelte vejvisere kan være en skulptur, et maleri eller noget helt andet, dog skal det ikke være abstrakt men figurativt, så det nemt kan forstås. Der skal bruge en vejviser til Genbrugsbutikken, motionsrummet, restauranten, herreværelset, bibliotek og musikværelse, Velværerum, Kiosk, Hobbyrum, ,køkken. Støtteforeningen søger derfor kunstnere, der har ideer til og som kan fremstille disse vejvisere. Vi håber naturligvis at der kommer spændende forslag til de enkelte opgaver, og vi ønsker og håber, at så mange kunstnere som muligt bliver repræsenteret. Naturligvis skal vi også se på priserne, men med støtten fra Velux Fonden, er vi i stand til at betale en fair pris. Har du ideen og kan du lave kunstværket, kan du sende din ide til Støtteforeningen. Det kan ske ved at fremsende en mail med din ide til Dan@jeppesens.net  sammen med et par billeder af, hvad du ellers har lavet. Vi forbeholder os ret til at præsentere dit oplæg for Støtteforeningens medlemmer. De af Støtteforeningens medlemmer, der har givet os deres e.mail adresse, vil derfor blive informeret om de indkomne forslag, som de vil være velkomne til at kommentere på. Den endelige udvælgelse vil blive foretaget af støtteforeningens kunstudvalg i samarbejde med medarbejdere i selve Demensbyen.

Forslag skal være Støtteforeningen i hænde senest 31.1.2017

Værkerne forventes leveret i løbet af foråret 2017.


Rislebæk fra Ø Hop

Ø HOP ved Margit Lolk har givet tilsagn om støtte på kr 60.000,- som vil blive anvendt til en Rislebæk i den kommende sansehave der skal anlægges, som en del af den kommende park.