Indtryk fra indvielsen


Bryghuset Svendborg Demensby blev indviet d. 21. november 2016

Svendborg har fået et nyt fyrtårn.

Således indledte formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller sin tale ved indvielsen.Og hun fortsatte: - Fra et fyrtårn har man god udsigt, og et fyrtårn lyser op og viser vej.

Flotte ord på en mærkedag!

Svendborg Demensby er den første i Danmark. Det er vi rigtig mange, som er stolte af!Flere andre Demensbyer er på vej bl.a. i Odense og Herning. Og det er godt for de demente og deres pårørende.

Indvielsen blev en livsbekræftende oplevelse for os alle. Det var tydeligt at se på beboernes ansigter. De/vi var deltagere i en historisk begivenhed. Det følte vi.Alene synet af alle mændene med TV-kameraerne. Disse mænd og de andre fotografer, der var ved at falde over hinanden for at få de bedste motiver, er jo ikke hverdagskost på Bryghuset.

Flere andre havde ordet (Læs deres gode taler her på hjemmesiden).

Indvielsessangen skrevet af Nanna Murholm med titlen: Vi har fået en Demensby blev sunget, så ingen var i tvivl! Her spillede kapelmester Lars Kirkegaard også til. (Også sangen finder I her på hjemmesiden).Der er brug for disse fyrtårne, som Demensbyerne er, i et tæt samarbejde med eksperter på området.Dette kan medvirke til at forskningen i de forskellige demenssygdomme intensiveres. Det er der hårdt brug! For antallene af demenssygdomme er stigende. Og den kurve bør knækkes. - Det haster!

Interessen for demenssygdomme er stærkt stigende over hele landet – bestemt også på Christiansborg.I Svendborg er samarbejdet i gang på flere plan også med Svendborg Sygehus. - Og det fortsætter!For beboerne i Demensbyen vil ændringerne på omgivelserne - ude som inde - betyde en anderledes og mere tryg hverdag. Sansehaver og sanserum f.eks. en campingvogn vil være det nye, også høns og kaniner. Indenfor: Musik og sang. Et sansekøkken og en restaurant. Erindringsdans og historiske ting og sager: Erindringsting, som man kan se på og ikke mindst røre ved. Der et tillige forskellige forretninger, en frisørsalon, at motionsrum og sågar et herreværelse.

Tillykke Svendborg!

     


Så er den røde løber rullet ud


de mange gæster venter spændt


Der bydes velkommem

Formanden for BSB Svendborg Svend Erik Johansen´s tale (i uddrag)

Jeg har glædet mig til denne indvielse – til at være med til at festliggeøre dagen, hvor Svendborg Kommune indvier sin Demensby. Det er fantastisk at opleve, når de principielle beslutninger, vi træffer i Byrådet bliver levende og til så gode tilbud, som jeg tror på, at Demensbyen bliver for beboerne.

Baggrunden er nemlig den, at vi i 2015 besluttede – med en ny Demenspolitik – at Svendborg Kommune skal være i spidsen, når det gælder at skabe et demensvenligt samfund. Vores ambitioner er høje og handler om at skabe større forståelse og viden om demens i samfundet, så borgere med demens og deres pårørende bliver imødeset bedst muligt.

På omkring samme tidspunkt besluttede vi i Byrådet også at afsætte  midler af til at skabe en Demensby i Svendborg Kommune. De høje ambitioner og de afsatte midler er baggrunden for, at vi alle står her i dag. Parate til at indvie Bryghuset – Svendborg Demensby.

Og det er vi stolte af. Det gør mig glad, at vi med demensbyen kan tilbyde beboerne på Bryghuset  at bo i et minisamfund, hvor man kan færdes frit i trygge omgivelser, og hvor der som dement borger er muligheder for at blive ved at gøre mange af de ting, man gennem sit liv har været vant til. Det tror jeg giver en meget bedre livskvalitet.

Vi åbnet officielt Demensbyen i dag, men det betyder ikke, at vi er færdige med at udvikle og blive bedre. Vi vil gerne have at Demensbyen er et sted, der ændrer karakter afhængig af beboerne og de ønsker beboerne har til stedet. Der kan og skal hele tiden arbejdes med at skabe den bedste demensby.

Som I kan høre, håber vi at Demensbyen kommer til at give beboerne med demens de rettet rammer og tilbud. Samtidig håber vi  også, at de erfaringer Demensbyen giver os kan bruges til at gøre vores øvrige plejecentre endnu bedre og mere demensvenlige.

Udover at erfaringerne skal bruges i Svendborg Kommune, gælder det mig, at vores erfaringer fra demensbyen også kommer hele Danmark til gode.

Jeg vil gerne benytte lejligheder til at sende en meget stor tak til vores ældrechef Kirsten Vie Madsen og hendes dygtige medarbejdere.

Det er først og fremmest jeres fortjeneste, at vi i dag kan indvie demensbyen.   


Borgmesteren holder tale

Borgmesteren Lars Erik Hornemann´s tale

 

Antallet af borgere med demens vil stige voldsomt i de kommende år, og det bliver en stor samfundsmæssig udfordring.I den almene boligsektor løser vi flere vigtige samfundsopgaver. En af de vigtigste er, at bidrage til, at der er gode, billige boliger til unge, familier og ældreOg derfor er det oplagt, at der er et tæt samarbejde  mellem kommunen og de den almene boligsektor om udviklingen af særlige tilbud til de borgere, der rammes af demens I det almene boligselskab BSB Svendborg er vi stolte over at være med helt i front i at skabe nye løsninger til de demente sammen med Svendborg Kommune.

Derfor er der ingen tvivl i vores bestyrelse, da vi fik forelagt ideen af Svendborg Kommune om at omdanne vores plejecenter Bryghuset til en demensby. For det er et utroligt spændende projekt.

Når det gælder udformringen af plejeboliger for mennesker med demens, er arbejdet med den menneskelige del afgørende. Det er vores ønske, at husets fysiske rammer i samspillet med haven skal favne fællesskabet og samtidig føles personlig og meningsfuld for den enkelte. Resultatet som vi ser i dag rummer en stor forståelse for målgruppen af svært demensramte borgere. Samtidig er forslaget nytænkende i sit koncept og skaber gode rammer for behandling, pleje og omsorg, som imødekommer de demensramets særlige udfordringer.

Derudover får beboerne mulighed for at deltage i en række fællesaktiviteter, både inde og ude, hvor bl..a. sociale fællesskaber kan give livsindhold og værdi til beboerne.Hele forløbet omkring omdannelsen af Bryghuset har været eksemplarisk.

Samarbejdet mellem Svendborg Kommune og BSB Svendborg, som bistås af vores administrationsselskab Domea.dk har været godt og produktivt, og der har hele vejen igennem været en god stemning imellem alle de involverede parter.

Tak for godt samarbejde til alle involverede.Projektet har været spændende at følge. Nu håber jeg, at det bliver til glæde og gavnfor beboerne, pårørende og personalet.  


Socialudvalgsformand Hanne Ringård holder tale

Social- og Sundhedsudvalgets formand, Hanne Ringgaard Møller´s tale (i uddrag/referater)

 

Hun indledte sin flotte tale således :Svendborg har fået et nyt fyrtårn. Svendborg Bryghus. Fra et fyrtårn har man god udsigt, og et fyrtårn lyste op og viser vej.

Det er mit ønske, at Svendborg Demensby vil være så synlig i sine aktiviteter, hverdagens begivenheder og praksisforskning/anvendt forskning, der vil bane vejen for mange andre kommuner i Danmark og desuden komme til at arbejde i samspil med Svendborg Sygehus og øvrige partnere f. eks. Hotel Svendborg.

Og hun takkede beboerne og de pårørende:

Det er jer, der har været med fra start. Både jer der har boet her længe og nye indflyttere og jeres pårørende. Det har sikkert både været spændende og givet en omskiftelig hverdag. Men jeg ved, at I har taget det med højt humør.

Hun takkede dernæst medarbejderne for deres engagement og tålmodighed.  Ældrechef Kirsten Vie og sektionsleder Annette Søby havde hun stillet spørgsmålet: - Hvordan det hele startede?

Og hun havde fået svaret, at man i Svendborg Kommune havde 7 mindre lukkede indheder for demente, hvor man har haft tid til at udvikle praksis og form.

Demenspolitikken satte for alvor skub i visionerne og byen vi indleder i dag, er en del af det demensvenlige samfund, vi opbygger i Svendborg. Hanne Ringgaard Møller takkede dernæst demenskonsulenter, projektledere og lederne i Bryghuset for inspiration til politikerne, så de undervejs kunne følge med. Hun takkede embedsmændene og hendes politiske kolleger: - Tak til Social- og Sundhedsudvalget for jeres opbakning hele vejen igennem. Og det gælder også mine ambitiøse byrådskolleger. Der var tillige en tak til Forskergruppen/UCL og Spark of Life. Det handler om omsorg, nærvær og grundlæggende kommunikationsteknikker. Hun citerede også, hvad støtteforeningen formand, John Olsen, havde sendt til hende vedr.  Støtteforeningens 3 hovedformål:

1) At være ambassadør for demensbyen

2) At blive en konstruktiv sparringspartner for projekter   

3) At rejse økonomiske midler til støtte for Bryghusets videre udvikling.

Og Hanne Ringgaard Møller sluttede med at nævne samarbejdet med Svendborg Ældreråd.


Støtteforeningens formand holder tale

Støtteforeningens lille tale ved  formand John Olsen

Kære Helle , tak for de pæne ord om Støtteforeningen.

På Støtteforeningens vegne vil jeg i dagens anledning overrække Bryghuset 2 gaver.

Den ene er lille og symbolsk, den anden er stor og meget kontant.

Den lille symbolske gave består af 3 små papirposer, hver med 2 store robuste tulipanløg i. Et rødt og et gult i stærke farver, som nemt vil kunne ses og genkendes af beboerne, når tulipanerne til foråret er plantet ud i et af højbedene. Tulipanløgene er fra Holland, og har dermed reference til Demensbyen ”De Hogeweyk” i Holland, hvor deres koncept netop har dannet baggrund for vores nye og dejlige demensby her i Svendborg, landets første.

Annette, du får hermed tulipanløgene og må så sørge for, at de ender ude i et eller flere af de fine højbede.

Den anden gave, som er betydeligt større og mere kontant er at:

STØTTEFORENINGEN FORTSÆTTER ! 

 


Der gives gaver

Margit Lolk havde en stor check med til indvielsen.

Og hun sagde bl.a.: Jeg vil gerne på vegne af foreningerne Ø-Hop Sydfyn og Svendborg Sund og Glad overrække en check på 60.000 kr. til Demensbyen.

Jeg synes, det er et fantastisk projekt, som vi er meget glade for at kunne støtte. Jeg har selv haft demens tæt inde på livet, da min mor var dement.

Som formand for de to foreninger, er det mit håb, at pengene anvendes til en rislebæk eller et springvand, da vand er energi, som er livgivende. Og så virker det beroligende at lytte til vand, der risler eller springer.

Ø-Hop Sydfyn og Sund og Glad, som er non-profit foreninger, har til formål, at støtte almene sociale projekter/arrangementer i Svendborg.

Hjertelig tillykke og god vind med Demensbyen, Svendborg.    


Der er brygget specialøl i dagens anledning


Der synges sange

Melodi: Livstræets krone
Tekst: Nana Murholm

 

Vi har fået en Demensby,
Danmarks første af slagsen.
Blot en lille by i byen.
Man fornemmer det dog straks:
Her skal mærkes, at livet det leves.
Her skal hverdagen fyldes med sjov.
Her skal skrives endnu et kapitel
i livets dejlige bog.

 

Tak til alle I, der hjælper.
Giv lidt af jeres tid.
Tak til til byens støttegruppe
- jeres arbejde og og flid
Her skal mærkes, at livet osv.

 

I butikken kan der shoppes,
slappes af i ”Madam Blå”.
Er det håret, der skal bobbes
til frisøren, kan man gå.
Her skal mærkes, at liver osv.

 

Her kan også motioneres,
så man holder sin figur.
Måske vil man læse bøger
eller bare gå en tur.
Her skal mærkes, at livet osv.

 

Her er frihed til at være.
Ha´det liv, som man har kendt.
Her bli´r stjernestunder gemt.
Her skal mærkes, at livet osv.

 

Kom familie/kære venner
vær velkommen i vor by.
Vær en del af det vi kender.
Hjælp os til at kunne sig´.
Her skal mærkes, at liver osv.


Og musikken spiller