Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

Støtteforeningens bestyrelseBESTYRELSE NAVNE OG ADRESSELISTE

Navne og adresser m.v. på Støtteforeningens bestyrelse og suppleanter:

FORMAND:
John Olsen 
Bakkevej 9
5700 Svendborg
Tlf.: +45 2774 2779
E-mail: john.mette@hotmail.dk

KASSERER:
Dan Jeppesen    
Bregnedalsvej 10 B
5700 Svendborg
Tlf.: +45 4228 4229
E-mail: gyldenbjerg27@gmail.com

NÆSTFORMAND:
Haagen Sparre
Nannasvej 19
5700 Svendborg
Tlf.: +45 5128 3775
E-mail:
haagen@sparre.eu

SEKRETÆR:
Elsebeth Hansen   
Wandalsvænget 8
5700 Svendborg
Tlf.: +45 2860 8131
E-mail: papirkunst@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:
Agnette Sand
Møllergade 43
5700 Svendborg
Tlf.: +45 3033 5023
E-mail: ravnedans@hotmail.com                                                          

BESTYRELSESMEDLEM:
Margit Lolk
Christiansmindevej 6A, st. th.
5700 Svendborg
Tlf. +45 3054 1373
E-mail: margit.lolk@live.dk

BESTYRELSESMEDLEM:
Ole Rasmussen   
Louisenlund 10
5700 Svendborg
Tlf.: +45 6170 2080
Mail.adr.: ole.rasmussen77@gmail.com